Nytt pilotprojekt: Covidpatienter övervakas i hemmet

Nu kan covidpatienter som vårdats på Södertälje sjukhus skickas hem för att istället övervakas på distans. Förhoppningen är bland annat att man lättare ska kunna upptäcka så kallad tyst hypoxi, det vill säga syrebrist i blodet, samt att i förlängningen kunna frigöra vårdplatser.Wed, 08 Jul 2020 04:00:00 +0000