Beslutet: Aspeds skola läggs ned

I början av juni presenterade Torsby kommun ett förslag om att lägga ned Aspeds skola, med tillhörande fritidsverksamhet samt förskolan Junibacken i Vitsand. På onsdagskvällen röstades förslaget igenom av kommunfullmäktige i Torsby.Wed, 08 Jul 2020 17:57:28 +0000