Beslutet: Aspeds skola läggs ned

I början av juni presenterade Torsby kommun ett förslag om att lägga ned Aspeds skola, med tillhörande fritidsverksamhet samt förskolan Junibacken i Vitsand. På onsdagskvällen röstades förslaget igenom av kommunfullmäktige i Torsby.Wed, 08 Jul 2020 17:57:28 +0000

Max får behålla sin medicin – i väntan på nästa besked

12-årige Max Lindwall har engagerat tusentals människor i sin kamp om att få behålla sin bromsmedicin. Tidigare i år meddelade regionen att läkemedlet kommer att dras in, men nu ändras beslutet fram tills ett nytt besked lämnas.
– Det är tråkigt att beslutet inte är permanent, säger Max mamma, Petra Palmgren Lindwall.Wed, 08 Jul 2020 18:01:10 +0000